กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร , ติวเข้าเตรียมทหาร , โรงเรียนเตรียมทหาร , นักเรียนเตรียมทหาร , สอบเข้าเตรียมทหาร , เตรียมทหาร
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
เรื่องราวของแนวคิดการก่อตั้ง สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cool Cadet Academy หรือ CCA เริ่มต้นขึ้นเมื่อ

พ.ศ.2545
ขณะนั้นผู้บริหารของสถาบันกำลังศึกษาอยู่ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความใฝ่ฝันว่า อยากเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ซึ่งขณะนั้นทางโรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) เปิดรับสมัครนักเรียนซึ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น ทางผู้บริหารจึงเตรียมตัวสำหรับการสอบเมื่อถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2546
ขณะที่ผู้บริหารสถาบันกำลังศึกษา อยู่ช่วงกลางภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาง รร.ตท.ได้ประกาศเปิดรับสมัคร นักเรียนซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเป็น นตท.หลักสูตร 3 ปี รุ่นแรกซี่งในช่วงเวลานั้น เป็นครั้งแรกของ นตท.หลักสูตร 3 ปี จึงทำให้ไม่มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบแต่อย่างใด ซึ่งทางผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องคิดค้นวิธีการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง

พ.ศ.2547
หลังจากเตรียมตัวสอบอย่างหนักเพื่อเข้าไปแล้ว นตท. หลักสูตร 3 ปี รุ่นแรก ในที่สุดผู้บริหารก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริง สามารถสอบเข้าเป็น นตท. หลักสูตร 3 ปี รุ่นแรก

พ.ศ.2548
ขณะศึกษา นตท.ชั้นปีที่ 2 ผู้บริหารได้รับเชิญไปเป็นติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารหลายต่อหลายแห่ง ทำให้ได้รับประสบการณ์จากการสอน การดูแลน้องๆ ผู้ซึ่งฝันอยากจะเป็น นตท.

พ.ศ.2549
ขณะศึกษา นตท.ชั้นปีที่ 3 ผู้บริหารได้รับเชิญให้เป็นติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งได้รับบททำหน้าทีพี่เลี้ยงให้ น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบด้วย

พ.ศ.2550 - 2553
เมื่อได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ตท. และเข้าศึกษายังโรงเรียนเหล่าทัพ ทางผู้บริหารก็ยังคงเป็นติวเตอร์และที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารเช่นเดิม ประสบการณ์ในการสอนจึงมากขึ้นตามลำดับ ทำให้เข้าใจและเข้าถึงน้องๆผู้ที่จะเตรียมตัวสอบทุกคนเป็นอย่างดี

พ.ศ.2554
ผู้บริหารของสถาบันได้มีโอกาสมาสนทนากัน ทำให้มีโอกาสได้ไต่ถามว่า แต่ละคนมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบของตนเองอย่างไร ทั้งๆที่มีผู้สมัครสอบจำนวนมาก เวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย ไม่มีแนวข้อสอบใดๆให้ใช้อ้างอิง ซึ่งทำให้ได้บทสรุปที่ว่า ผู้ที่สามารถสอบติดเข้ามาเป็น นตท.หลักสูตร 3 ปี รุ่นแรกได้นั้น ส่วนใหญ่แล้ว มีแนวทางและวิธีในการเตรียมตัวสอบที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจจะเรียกว่าตรงกันเลยทีเดียว
จากแนวคิดดังกล่าว จึงทำให้เกิดเป็นสถาบัน Cool Cadet Academy / CCA ขึ้นมา โดยมาจุดประสงค์ที่ต้องการจะเผยแพร่ แนวทางในการเตรียมตัวสอบ เทคนิคในการทำข้อสอบซึ่ง เราได้คิดค้นขึ้นมาด้วยตนเอง มาถ่ายทอดให้น้องๆได้เรียนรู้ ได้ทำความเข้าใข เพื่อให้น้องๆทำความฝันที่อยากจะเป็นนตท.ให้เป็นจริง และช่วยทำความฝันของผู้ปกครองทุกท่านที่อยากให้ลูกหลานสวมเครื่องแบบ นตท.ด้วย”


จึงได้เกิดเป็นสถาบัน Cool Cadet Academy แห่งนี้ขึ้นมา

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร , ติวเข้าเตรียมทหาร , โรงเรียนเตรียมทหาร , นักเรียนเตรียมทหาร , สอบเข้าเตรียมทหาร , เตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร , ติวเข้าเตรียมทหาร , โรงเรียนเตรียมทหาร , นักเรียนเตรียมทหาร , สอบเข้าเตรียมทหาร , เตรียมทหาร

 

 
 
 
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
กษิตินาถ บุญพันธ์ (เขตต์) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารเรือ
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
อิทธิพัทธ์ นนทแก้ว (เกื้อ)

กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารบก
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
ชยุต อินทรครรชิต (จ้า) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
เตชินท์ แก้วจุนันท์ (เต) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
ชัยธัช เทียนเพิ่มพูล (บูม) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ