ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร , ติวเข้าเตรียมทหาร , โรงเรียนเตรียมทหาร , นักเรียนเตรียมทหาร , สอบเข้าเตรียมทหาร , เตรียมทหาร
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร

1. หลักสูตรอัดพื้นฐาน เทอม 1 และ 2
เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาภาควิชาการตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จนกระทั้งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทำให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทุกสาขาวิชาที่มีในการสอบเข้า รร.เตรียมทหาร โดยน้องๆจะได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เคยเรียนมา ซึ่งอาจหลงลืมไปแล้ว อีกทั้งยังได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้น้องๆมีความรู้ความสามารถมากขึ้น เป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร อีกทั้งยังจะช่วยให้น้องๆมีผลการศึกษาดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะทำเรียนการสอนในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์

2. หลักสูตรโคตรสูตรลัด 200 เทคนิค
เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกการทำโจทย์ หาประสบการณ์ เพื่อพิชิตข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ ในการเรียนการสอน น้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการทำโจทย์ และ เทคนิคต่างๆ โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและยาก มาสอนเทคนิคคิดลัดต่างๆในการพิชิตโจทย์ให้แม่นยำ รวดเร็ว ที่สุด ซึ่งจะทำการเรียนการสอนในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ และรับสมัครเฉพาะนักเรียนซึ่งเรียนหลักสูตรอัดพื้นฐาน เทอม 1 และ 2 เท่านั้น

3. หลักสูตรติวเข้มเดือนตุลาคม
เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้ารร.เตรียมทหาร ได้มีโอกาสติวเข้มอย่างจริงจัง น้องๆจะได้พบการเรียนการสอนภาควิชาการที่เข้มข้นตั้งแต่เช้า จนกระทั้งกลางคืน ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบให้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อการพิชิตข้อสอบภาควิชาการให้ได้ พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังกาย การเตรียมตัวสอบภาคพละศึกษา และสัมภาษณ์ โดยคณาจารย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนและอดีตนักกีฬาทีมชาติ

4. หลักสูตรติวเข้มโค้งสุดท้ายเดือนมีนาคม
เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่ต้องการติวเข้มในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบเข้า รร.เตรียมทหาร โดยน้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาภาควิชาการที่จะต้องใช้ในการสอบ เรียนรู้เทคนิคสุดพิเศษจากผู้มีประสบการณ์ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนเป็นผู้ทำการสอน เพื่อให้น้องๆสามารถพิชิตข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหารให้ได้คะแนนสูง น้องๆจะได้ฝึกการทำข้อสอบของทางสถาบันและข้อสอบจริง เพื่อช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้แนวข้อสอบ และวิธีการคิดลัดให้รวดเร็ว แม่นยำ นอกจากนี้ยังได้ฝึกเตรียมตัวสอบภาคพละศึกษา สัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้น้องๆมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น


ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร

 
 
 
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
กษิตินาถ บุญพันธ์ (เขตต์) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารเรือ
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
อิทธิพัทธ์ นนทแก้ว (เกื้อ)

กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารบก
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
ชยุต อินทรครรชิต (จ้า) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
เตชินท์ แก้วจุนันท์ (เต) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
ชัยธัช เทียนเพิ่มพูล (บูม) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ