ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร
 • ที่ CCA
  C.C.A. บริหารงานโดยบุคคลากรที่ผ่าน การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร ๓ ปี รุ่นแรก และจบการศึกษา ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ ทุกคน จึงมีความ เข้าใจถึงแนวทางในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคนิคในการทำ ข้อสอบซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว
 • สถาบันอื่นๆ
  สถาบันอื่นๆ บริหารหลักสูตรโดยบุคคล ทั่วไปที่ไม่เคยผ่านการสอบนักเรียน เตรียมทหาร หลักสูตร ๓ ปีมาก่อน และเป็นบุคคลภายนอก จึงทำให้ไม่มี ความรู้ความเข้าใจ มากเท่าที่ควร ที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้
 • C.C.A. เป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่มี คุณภาพซึ่งจบการศึกษาได้รับคะแนน เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น รร.นายร้อยทั้ง ๔ เหล่า และ อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ผ่าน การคัดสรรมาเน้นบรรยากาศ การเรียน แบบเป็นกันเอง เกิดบรรยากาศที่ดีใน การเรียน
 • สถาบันอื่นๆ หลายๆแห่งใช้คณาจารย์จาก หลายต่อหลายแห่ง ทำให้ไม่เข้าใจถึง ปัญหาของน้องๆที่ต้องการจะสอบเข้า เป็นนักเรียนเตรียมทหารอย่างถ่องแท้
 • C.C.A. มีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อควบคุมคุณภาพของการเรียนการ สอน อาจารย์สามารถดูแลน้องๆได้อย่าง ใกล้ชิด และเข้าใจจุดอ่อนที่จะต้อง เสริมให้น้องๆแต่ละคน เพื่อแก้ไขจุดอ่อน ของน้องเป็นรายบุคคลได้ตรงจุด
 • สถาบันอื่นๆ รับปริมาณนักเรียนต่อห้อง เป็นจำนวนมาก ทำให้การเรียนการสอน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่ สามารถดูแลน้องๆได้อย่าทั่วถึง
 • C.C.A. ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน อย่างเท่าเทียม เสมือนพี่ดูแลน้อง เมื่อน้องมีปัญหา ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือ เรื่องบทเรียน พี่ๆทุกคนยินดีให้ความ ช่วยเหลือน้องตลอดเวลา
 • สถาบันอื่นๆ มักไม่ให้ความสำคัญกับ นักเรียนที่เรียนอ่อนเท่าใดนัก เพราะคิด ว่าจะสอบไม่ติด และจะให้ความสำคัญ กับนักเรียนที่ตนคิดว่าเรียนดีเท่านั้น ทั้งๆที่ความเป็นจริง นักเรียนทุกคนมีสิทธิ ที่จะสอบเข้าได้เหมือนกันหมด
 • C.C.A. มีการจัดระบบการเรียนการสอบ ที่แตกต่างไปกับสถาบันอื่นๆตรงที่ เราจะเน้นให้นักเรียนที่มาเรียนกับเราแต่คนได้เสริมสร้างทักษะในการภาควิชาการต่างๆให้แน่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ ข้อสอบ และสอนถึงเทคนิคใน การ ทำข้อสอบให้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และสามารถสอบเข้า เป็นนักเรียนเตรียมทหารในอันดับต้นๆ
 • สถาบันอื่นๆ มักไม่ค่อยสนใจในเรื่องระบบ การเรียนการสอนมากเท่าใด มักมุ่งไปที่ จำนวนนักเรียนมากกว่า และสุดท้ายก็ หวังพึ่งนักเรียนที่เก่งอยู่แล้วให้ สามารถ สอบติดได้เอง
 
 
 
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
กษิตินาถ บุญพันธ์ (เขตต์) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารเรือ
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
อิทธิพัทธ์ นนทแก้ว (เกื้อ)

กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าทหารบก
     
ติวเข้าเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร เตรียมทหาร  
ชยุต อินทรครรชิต (จ้า) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
เตชินท์ แก้วจุนันท์ (เต) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ
     
 
ชัยธัช เทียนเพิ่มพูล (บูม) กราฟการเรียน
สอบติด : เหล่าตำรวจ